NordSalten 30.04.2004 (nor):


NordSalten 30.04.2004 (nor)

"Uidentifisert kjørende Objekt..."